ΙΙ.

Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Συστήματος

 

  1. Προετοιμασία :

 

  1. Περίπτωση άμεσης εγκατάλειψης :

 

  1. Περίπτωση προειδοποιημένης  εγκατάλειψης:

 

  1. Εγκατάσταση – ρόλοι ομάδων :

Μόλις η οικογένεια μεταφερθεί σε χώρο προστασίας που ορίζεται από τις Αρχές, θα πρέπει τα μέλη της να αναλάβουν ρόλους σε ομάδες, οι οποίες ορίζονται σε τρεις (3) για μια οκταμελή οικογένεια :

 

  1. Διαβίωση και  Ψυχολογική υποστήριξη :

 

  1. Επιστροφή στο σπίτι : 

 

 

 

 

 

[2] IARU Οδηγός Επικοινωνιών Εκτάκτων Αναγκών (ΕΕΑ) ΑΝΑΘ. 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Μετ. – επιμ. ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΝΣΒΑΛΙΔΗΣ/SV2HPH