Σήμα / Έμβλημα ΣΥΠΠΟ

 

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ  ΣΥΠΠΟ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΠΠΟ

Επιχειρησιακό ΕΔ. Εφέδρων, Εθνοφυλακής,

Χαμηλής ορατότητας  –   Low visibility

ΑΓΓΛΙΚΗ/ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΠΠΟ

ΑΓΓΛΙΚΗ/ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΠΠΟ

Χαμηλής ορατότητας  –   Low visibility