ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Καρτέλα μέλους οικογένειας

 

Εκτυπώνεται, συμπληρώνεται και πλαστικοποιείται δύο φορές για κάθε μέλος. Είναι χρήσιμη ιδίως σε ανηλίκους που απομακρύνονται από το σπίτι για διάφορους λόγους (Σχολείο, Αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές, Κατασκηνώσεις κλπ)
Το ένα αντίγραφο φυλάσσεται στην σχολική  ή άλλη καθημερινή τσάντα και το άλλο μέσα στον ΣΕΑ Α΄.
Περιέχει επάνω κενό  ώστε με κορδέλα  να κρεμαστεί στον λαιμό ή σε άλλο κατάλληλο σημείο.